Objednávka OBJV030/16

Dátum vyhotovenia:11.3.2016
 

Dodávateľ
ANTES GROUP s.r.o.
Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná
IČO:45704848
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Práce
Celková hodnota objednaného plnenia: 153,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko