Objednávka OBJV032/16

Dátum vyhotovenia:15.3.2016
 

Dodávateľ
Titan-Tatraplast, s.r.o.
Bystrická cesta 2761
03401 Ružomberok
IČO:36440124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 75,84 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko