Objednávka OBJV035/16

Dátum vyhotovenia:18.3.2016
 

Dodávateľ
PRIBINA-SK, s.r.o.
Mierové námestie 881/34
019 01 Ilava
IČO:46305254
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 107,52 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko