Objednávka OBJV052/16

Dátum vyhotovenia:05.4.2016
 

Dodávateľ
Alan Kvasnička
Dělnická 33
624 00 Brno- Komín
IČO:40970591
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 910,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko