Objednávka OBJV042/16

Dátum vyhotovenia:31.3.2016
 

Dodávateľ
REGAS s.r.o.
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46350314
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Práce
Celková hodnota objednaného plnenia: 147,84 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko