Objednávka OBJV043/16

Dátum vyhotovenia:31.3.2016
 

Dodávateľ
Select spol. s r. o.
Lipová 19
911 05 Trenčín
IČO:31415741
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 418,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko