Objednávka OBJV045/16

Dátum vyhotovenia:04.4.2016
 

Dodávateľ
Daniel Zachar
Západná 5
911 08 Trenčín
IČO:17564450
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Šitie
Celková hodnota objednaného plnenia: 470,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko