Objednávka OBJV054/16

Dátum vyhotovenia:11.4.2016
 

Dodávateľ
PragmaSys s.r.o.
Hlinícka 1165/2
907 01 Myjava
IČO:47632470
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 48,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko