Objednávka OBJV050/16

Dátum vyhotovenia:04.4.2016
 

Dodávateľ
Ing. Milan Soukup
Levského 3185/10
143 00 Praha 4
IČO:71424598
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 80,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko