Objednávka OBJV055/16

Dátum vyhotovenia:14.4.2016
 

Dodávateľ
Kamil Fojtík - Bojník
Kľačno 402
972 15 Kľačno
IČO:33783322
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom stánkov
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko