Objednávka OBJV060/16

Dátum vyhotovenia:26.4.2016
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Analógové kamery
Celková hodnota objednaného plnenia: 816,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko