Objednávka OBJV065/16

Dátum vyhotovenia:04.5.2016
 

Dodávateľ
Miroslav Tichý
Udiča 384
018 01 Udiča
IČO:34657100
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Práce
Celková hodnota objednaného plnenia: 970,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko