Objednávka OBJV062/16

Dátum vyhotovenia:29.4.2016
 

Dodávateľ
Slovenský filmový ústav
Grosslingova 32
811 09 Bratislava
IČO:00891444
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výpožičné
Celková hodnota objednaného plnenia: 57,80 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko