Objednávka OBJV068/16

Dátum vyhotovenia:09.5.2016
 

Dodávateľ
BigMedia, spol. s r.o.
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
IČO:43999999
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Propagácia plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia: 76,80 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko