Objednávka OBJV067/16

Dátum vyhotovenia:09.5.2016
 

Dodávateľ
AD značenie, s.r.o.
M. R. Štefánika 3
971 01 Prievidza
IČO:31623743
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Informačné tabule
Celková hodnota objednaného plnenia: 223,86 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko