Objednávka OBJV071/16

Dátum vyhotovenia:09.5.2016
 

Dodávateľ
Stroje Slovensko, s.r.o.
Zvolenská cesta 14437/191
974 05 Banská Bystrica
IČO:48051705
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odsávací stroj
Celková hodnota objednaného plnenia: 499,96 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko