Objednávka OBJV072/16

Dátum vyhotovenia:11.5.2016
 

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264,
020 01 Púchov
IČO:00158569
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Catering
Celková hodnota objednaného plnenia: 160,76 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko