Objednávka OBJV011/16

Dátum vyhotovenia:26.1.2016
 

Dodávateľ
MH a správa lesov, m.r.o. Trenčín
Soblahovská 65
912 50 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom stánkov
Celková hodnota objednaného plnenia: 32,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko