Objednávka OBJV076/16

Dátum vyhotovenia:18.5.2016
 

Dodávateľ
O R N T H spol. s r.o.
Trieda SNP 542
974 01 Banská Bystrica
IČO:31559956
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Scanovanie priestoru objekt Skleník
Celková hodnota objednaného plnenia: 893,75 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko