Objednávka OBJV077/16

Dátum vyhotovenia:19.5.2016
 

Dodávateľ
T-EXPRES Jana Punová
Mateja Bela 13
91108 Trenčín
IČO:30351405
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vstupenky
Celková hodnota objednaného plnenia: 72,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko