Objednávka OBJV082/16

Dátum vyhotovenia:27.5.2016
 

Dodávateľ
R&K Company spol. s r.o.
Muškátová 36
040 11 KOŠICE
IČO:46864709
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pieskovací box
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 400,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko