Objednávka OBJV084/16

Dátum vyhotovenia:27.5.2016
 

Dodávateľ
Občianske združenie HUGO
Pruské 88
018 52 Pruské
IČO:42141281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sveteľný dizajn
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko