Objednávka OBJV090/16

Dátum vyhotovenia:06.6.2016
 

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
91101 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 373,60 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko