Objednávka OBJV095/16

Dátum vyhotovenia:10.6.2016
 

Dodávateľ
EUROSAT SK PLUS, s.r.o.
Rusovská cesta 13
851 01 Bratislava
IČO:35697652
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamera HD
Celková hodnota objednaného plnenia: 216,50 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko