Objednávka OBJV099/16

Dátum vyhotovenia:16.6.2016
 

Dodávateľ
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Jasovská 3a
851 07 Bratislava
IČO:17327547
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stoličky
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 175,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko