Objednávka OBJV101/16

Dátum vyhotovenia:23.6.2016
 

Dodávateľ
ŠERF, s.r.o.
Na Hôrke
010 01 Žilina
IČO:36421677
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Bezpečnostný projekt
Celková hodnota objednaného plnenia: 228,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko