Objednávka OBJV104/16

Dátum vyhotovenia:27.6.2016
 

Dodávateľ
Bc. Stanislav Korem
Hemerkova 1319/24
040 01 KOŠICE
IČO:48016616
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné tričko
Celková hodnota objednaného plnenia: 67,10 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko