Objednávka OBJV109/16

Dátum vyhotovenia:07.7.2016
 

Dodávateľ
Ing. Jozef Závacký, - GEOSTAT
9 líp 2115
913 21 Trenčianska Turná
IČO:30350778
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborné stanovisko
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko