Objednávka OBJV116/16

Dátum vyhotovenia:14.7.2016
 

Dodávateľ
Webprint s.r.o.
K výstavisku 13
911 00 Trenčín
IČO:44567138
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tlač plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia: 297,60 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko