Objednávka OBJV126/16

Dátum vyhotovenia:28.7.2016
 

Dodávateľ
Váš obchod s.r.o.
Staničná 204
956 31 Krušovce
IČO:45714631
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Trezor
Celková hodnota objednaného plnenia: 423,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko