Objednávka OBJV142/16

Dátum vyhotovenia:16.8.2016
 

Dodávateľ
Váry s.r.o.
Botanická 5685/7
917 01 Trnava
IČO:47517824
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 016,60 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko