Objednávka OBJV161/16

Dátum vyhotovenia:22.9.2016
 

Dodávateľ
Slovenská cimbalová asociácia AU FMU
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica
IČO:37890662
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Umelecké vystúpenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko