Objednávka OBJV167/16

Dátum vyhotovenia:10.10.2016
 

Dodávateľ
Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
IČO:31322051
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poistenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 344,80 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko