Objednávka OBJV171/16

Dátum vyhotovenia:14.10.2016
 

Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Klčové 34
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko