Objednávka OBJV178/16

Dátum vyhotovenia:28.10.2016
 

Dodávateľ
BUSINESS SOLUTION, s.r.o.
Radlinského 14
911 05 TRENČÍN
IČO:36317721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko