Objednávka OBJV175/16

Dátum vyhotovenia:25.10.2016
 

Dodávateľ
OPAlight media online
Dlouha
110 00 Praha-Staré město
IČO:04102746
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 2 960,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko