Objednávka OBJV194/16

Dátum vyhotovenia:22.11.2016
 

Dodávateľ
CHEMOLAK
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO:31411851
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Chemické výrobky
Celková hodnota objednaného plnenia: 848,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko