Objednávka OBJV202/16

Dátum vyhotovenia:23.11.2016
 

Dodávateľ
Dajama Abonent
Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
IČO:44453761
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 14,94 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko