Objednávka OBJV211/16

Dátum vyhotovenia:01.12.2016
 

Dodávateľ
LEJKA, s.r.o.
Hlavná 624/131
911 05 Trenčín
IČO:44951833
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Občerstvenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 210,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko