Objednávka OBJV214/16

Dátum vyhotovenia:08.12.2016
 

Dodávateľ
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne
Súhradka 193
020 61 Lednické Rovne
IČO:00894907
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ocenenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 32,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko