Objednávka OBJV220/16

Dátum vyhotovenia:20.12.2016
 

Dodávateľ
Ing. arch. Tibor Škandík
Benediktiho 1
811 05 Bratislava
IČO:37560034
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projektová dokumentácia
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 200,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko