Objednávka OBJV011/17

Dátum vyhotovenia:01.2.2017
 

Dodávateľ
Pixel Print s.r.o.
Vyšný Orlík 47
090 11 Vyšný Orlík
IČO:50557050
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tlač banerov
Celková hodnota objednaného plnenia: 634,03 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko