Objednávka OBJV042/17

Dátum vyhotovenia:16.3.2017
 

Dodávateľ
Bystrík Holeček
Mýtna 2
917 02 Trnava
IČO:46460357
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 872,40 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko