Objednávka OBJV045/17

Dátum vyhotovenia:20.3.2017
 

Dodávateľ
Distribúcia SPP, a. s.
Mlynské nivy
825 11 Bratislava
IČO:35910739
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 216,36 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko