Objednávka OBJV047/17

Dátum vyhotovenia:27.3.2017
 

Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 61/2
81006 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 21,26 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko