Objednávka OBJV055/17

Dátum vyhotovenia:03.4.2017
 

Dodávateľ
Ing. Pavol Buday
Na Záhrade 5
911 05 Trenčín
IČO:34601945
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projektová dokumentácia
Celková hodnota objednaného plnenia: 960,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko