Objednávka OBJV068/17

Dátum vyhotovenia:04.5.2017
 

Dodávateľ
SIGMA PUMPY SK s.r.o.
Trenčianska 29/1887
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36312509
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisný zásah
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko