Objednávka OBJV069/17

Dátum vyhotovenia:05.5.2017
 

Dodávateľ
Ing. Pavel Žiaček
Okružná 78
019 01 Ilava
IČO:37189000
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Znalecký posudok
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko