Objednávka OBJV070/17

Dátum vyhotovenia:11.5.2017
 

Dodávateľ
AGI s.r.o.
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 326,30 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko