Objednávka OBJV071/17

Dátum vyhotovenia:11.5.2017
 

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincova 37
821 08 Bratislava
IČO:46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 153,78 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko